Členská schůze

 

Výkonný výbor Plaveckého klubu Vodní stavby Praha, z. s. Vás zve na členskou schůzi.

Datum konání: Středa 27. června 2017 v 19:15 hodin

Místo konání: Zasedací místnost, Zelený Pruh 52/1294

Program jednání:

1.      zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2.      kontrola usnášeníschopnosti

3.      schválení programu

4.      schválení Jednacího řádu

5.      volba návrhové a mandátové komise

6.      schválení účetní závěrky

7.      schválení výroční zprávy

8.      volba člena výkonného výboru

9.      různé, diskuse

10.   zpráva mandátové komise

11.   návrh a schválení usnesení

 

Vážení členové,

výkonný výbor svolává členskou schůzi, která má na programu schválení účetní závěrky, schválení výroční zprávy a doplňující volbu člena výkonného výboru.

Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc pro zastupování musí být písemná s podpisem zmocnitele. Vzor příslušné plné moci a jednací řád je přílohou této pozvánky.

Kdo bude chtít kandidovat do výkonného výboru, prosím zašlete kandidaturu 

V Praze dne 13. června 2018
Filip Brejla
místopředseda výkonného výboru

 Příloha číslo 1: Plná moc [ ...Plná moc 2018 (PDF) ]
Příloha číslo 2: Jednací řád [ ...jednací řád Plaveckého klubu (PDF) ]

KAM DÁL ?


justice zápis

Výkonný výbor

stanovy

členská schůze

zápisy VV

zápisy KK

výroční zpráva

stáhni si